duffels amateur theater

Het ontstaan van DAT is zeer snel en vlot verlopen.

Toen de toneelgroep “B’rak” besloot om te stoppen in 2001, (dat na succesvolle voorstellingen van “Anne Frank”!), vonden enkelen dat we moesten blijven toneel spelen in Duffel. Een Duffels amateurtheater…DAT, de naam was vlug gekozen!

We hadden niets, geen zaal, geen regisseur en geen geld, alleen “goesting” om te spelen! Waar een wil is, is een weg! De feestzaal van het klooster werd geregeld, Maria werd onze huisregisseur, van de gemeente ‘kregen’ we een repetitielokaal en het eerste stuk werd gekozen: ‘Het kerkhofclubje’. DAT bracht dit voor zijn eerste publiek in het voorjaar van 2002. En de trein was vertrokken!

Tot en met 2019 speelde DAT elke paasvakantie toneel in de feestzaal in de Stationsstraat.

Sinds 2023 spelen we in “Cinema Plaza” Het ledenaantal groeide langzaam maar zeker. In 2016 speelden we zelfs “De plakmadammen” met 11 vrouwen! Ook   vandaag nog kunnen we rekenen op nieuwe en gelukkig ook jonge toneelliefhebbers om op en achter de scène te werken. DAT-ers zijn een vriendengroep van gewone mensen die zich willen amuseren, maar zeker ook willen blijven streven om kwaliteit te brengen, zowel wat spel, decor als omkadering betreft.

Hopelijk kunnen we nog vele jaren met plezier toneel op de planken zetten!